Home

Klanten & Markten

Van Idee tot Product

Productie orders

Inkoop & Logistiek

Modificeren / Customising

Printmontage

Testen & programmeren

Coating & Potting

Assemblage

Kwaliteit

Contact

Kwaliteit

APR Elektronika Produktie heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom is kwaliteitsborging in al onze bedrijfsprocessen geïntegreerd. Door een beproefde werkwijze en voortdurende controle garanderen wij een hoge kwaliteit. Onze processen en procedures zijn vastgelegd in ons kwaliteitshandboek, dat getoetst is door DNV. Door directe terugkoppeling van geconstateerde fouten en onvolkomenheden worden deze snel gecorrigeerd en is optimale kwaliteit gewaarborgd.

Geheimhouding
Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers van APR Elektronika Produktie gehouden aan een geheimhoudingsverplichting, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Indien U dit wenst, verstekken wij een verklaring waarin wij dit formeel verklaren.